Năng lượng tái tạo

ĐIỆN MẶT TRỜI CHO DOANH NGHIỆP

DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tòa nhà Vinamilk
Installed Capacity: 1000 KWp
Generating Capacity/year: 1370 MWh/year
Nhà máy sữa Nghệ An
Installed Capacity: 701 KWp
Generating Capacity/year: 800 MWh/year
Nhà sản xuất SEAREE Đà Nẵng
Installed Capacity: 750 KWp
Generating Capacity/year: 711 MWh/year
Nhà máy sữa Tiên Sơn
Installed Capacity: 1249.62 KWp
Generating Capacity/year: 1490 MWh/year
Nhà máy ARICO - Giai đoạn 1
Installed Capacity: 992 KWp
Generating Capacity/year: 1.300 MWh/year
Previous slide
Next slide