Hệ thống Lạnh Công nghiệp

PHÒNG MÁT THỰC PHẨM

Là ứng dụng phổ biến đối với trong ngành hàng ăn uống khi mà khối lượng sản phẩm lớn cùng với thời gian lưu trữ lâu dài.

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong chuỗi sản xuất, cung ứng, vận chuyển cho đến khâu tiêu thụ mặt hàng thực phẩm và đồ uống. Tương ứng với dây chuyền này, có thể kể ra một số tên tuổi là khách hàng quen mặt như Công ty CP Sữa Việt Nam (VINAMILK), Công ty CP TRANSIMEX(Chuyên về Logistic).

Previous slide
Next slide

NHIỆT LẠNH CHÍNH XÁC

Trong ngành y tế và dược phẩm, nhiệt lạnh chính xác được sử dụng để bảo quản các loại dược phẩm, vắc-xin và mẫu mô và tế bào. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm này được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn.

Trong các phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu, nhiệt lạnh chính xác được sử dụng để tạo ra các điều kiện nhiệt độ ổn định và chính xác cho các thí nghiệm và nghiên cứu khoa học, bao gồm cả nghiên cứu sinh học và hóa học.

Trong sản xuất và lưu trữ hóa chất, nhiệt lạnh chính xác giúp duy trì nhiệt độ ổn định để tránh các phản ứng không mong muốn và đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý hóa chất.

Trong ngành công nghiệp dầu khí, nhiệt lạnh chính xác được sử dụng để làm lạnh các thiết bị và hệ thống quan trọng, đặc biệt là trong quá trình khai thác dầu và khí đốt biển dưới.

KHO LẠNH ĐÔNG SÂU

Là một trong số mũi nhọn kinh doanh của SEAREFICO E&C, Kho lạnh hiện đang đóng vai trò quan trọng trong lưu đồ vận hành chuỗi cung ứng hàng hóa tại Việt Nam.

Kết hợp với ứng dụng kho thông minh ASRS, SEAREFICO đang khẳng định mình với vị thế Tổng thầu EPC D&B.