CHUYÊN TRANG DỰ ÁN

DỰ ÁN NHÀ KHO SEAREE
SEAREFICO E&C - TỔNG THẦU DESIGN & BUILD

DỰ ÁN NHÀ KHO LOGISTIC - SEAREE
Khởi công : 06/08/2023
Quy mô: 8000 m²
Tông mức đầu tư: hơn 35 tỷ đồng.
Chi tiết
DỰ ÁN NHÀ KHO LOGISTIC - SEAREE
Khởi công : 06/08/2023
Quy mô: 8000 m²
Tông mức đầu tư: hơn 35 tỷ đồng.
Chi tiết
DỰ ÁN NHÀ KHO LOGISTIC - SEAREE
Khởi công : 06/08/2023
Quy mô: 8000 m²
Tông mức đầu tư: hơn 35 tỷ đồng.
Chi tiết
DỰ ÁN NHÀ KHO LOGISTIC - SEAREE
Khởi công : 06/08/2023
Quy mô: 8000 m²
Tông mức đầu tư: hơn 35 tỷ đồng.
Chi tiết
Previous slide
Next slide